อัมโปะ

ธันวาคม 15, 2007

อัมโปะ[อ่าน อัมโปะ ในฉบับอื่น] : [สารบัญ ฉบับส่งท้าย]

โฆษณา

อัมโปะ : ๔๓ และ ๔๔

พฤศจิกายน 1, 2007

อัมโปะ


๔๓. เชื่อว่าเราสามารถเขียนบท ’ละคร’ ให้ตัวเองแสดงได้

๔๔. เชื่อว่าเราสามารถกำหนดจังหวะ ‘ดนตรี’ ให้ตัวเองเล่นได้


[อ่าน อัมโปะ ในฉบับอื่น] | [สารบัญ – ก้าวฯที่ ๒๒]


อัมโปะ : ๔๑ และ ๔๒

ตุลาคม 15, 2007

อัมโปะ


๔๑. ความเท่าเทียมไม่ใช่มาตรฐานของโลกใบนี้ บางชีวิตจึง ‘อิ่ม’

๔๒. ความเท่าเทียมไม่ใช่มาตรฐานของโลกใบนี้ บางชีวิตจึง ‘อด’


[อ่าน อัมโปะ ในฉบับอื่น]  | [สารบัญ – ก้าวที่๒๑]


อัมโปะ : ๓๙ และ ๔๐

ตุลาคม 1, 2007

อัมโปะ


๓๙. ไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ตำแหน่งไหนในครอบครัว ตระหนักเสมอว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเด็ก

๔๐. ไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ตำแหน่งไหนในครอบครัว ตระหนักเสมอว่าอีกไม่นานเราจะเข้าสู่วัยชรา


[อ่าน อัมโปะ ในฉบับอื่น] | [สารบัญ – ก้าวฯที่๒๐] 


อัมโปะ : ๓๗ และ ๓๘

กันยายน 15, 2007

อัมโปะ


๓๗. ทุกอย่างสามารถผสานกันได้ลงตัว หากใช้ ‘ศิลปะ’ เป็นตัวเชื่อม

๓๘. มองว่ามีบางอย่างสวยงามเกินหาคำนิยามเมื่อมองผ่าน ‘ศิลปะ’


[อ่าน อัมโปะ ในฉบับอื่น] | [สารบัญ – ก้าวฯที่๑๙]


อัมโปะ : ๓๕ และ ๓๖

กันยายน 1, 2007

อัมโปะ


๓๕. ดูแลสิ่งแวดล้อม ก็เหมือนดูแลตัวเราเอง

๓๖. ดูแลตัวเราเอง ก็เหมือนดูแลสังคม


[อ่าน อัมโปะ ในฉบับอื่น] | [สารบัญ – ก้าวฯที่ ๑๘]


อัมโปะ : ๓๓ และ ๓๔

สิงหาคม 15, 2007

อัมโปะ


๓๓. ยิ้มไว้ เพราะรู้ว่ายังมีวันพรุ่งนี้

๓๔. ยิ้มไว้ เพราะรู้ว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้


[อ่าน อัมโปะ ในฉบับอื่น] | [สารบัญ – ก้าวฯที่ ๑๗]