“จดหมายถึงท่านสืบผู้หลุดพ้น”

[ก้าวฯกวี]


“จดหมายถึงท่านสืบผู้หลุดพ้น”

  หลังเสียงปืนสั่งเสียครั้งสุดท้าย พร้อมความตายพรากท่านให้พ้นโศก
  เหลือไว้แต่เหล่ามวลมนุษย์โลก มองความวิปโยคขยายเมือง
  .
  แล้วป่าไม้ร่อยหรอก็ลับหาย สัตว์ป่าฝูงสุดท้ายล้วนซึมเซื่อง
  อยู่ในสวนสัตว์ใหญ่อันรุ่งเรือง ปัจจุบันฟุ้งเฟื่องศิวิไลซ์
  .
  ท่านเคยหวังให้เราอนุรักษ์ ผืนป่าย่อมปกปักสัตว์ใช่ไหม
  ให้สมบูรณ์กูลเกื้อเอื้อกันไป สมดุลไพรส่ำสัตว์สืบสายพันธุ์
  .
  “อนุรักษ์” วิถีใหม่รู้ไหมว่า ไม่ใช่สัตว์อยู่ป่าน่าขบขัน
  คือซื้อขายฉุดลากมากักกัน โอ..นี่คือสวรรค์ผู้เที่ยวชม!
  .
  อุทยานรายรอบด้วยรีสอร์ท ธุรกิจแตกยอดขึ้นขย่ม
  เบียดบังทัศนาอันภิรมย์ ป่าถูกล้อม ไม้ถูกล้ม เมื่อท่านตาย…
  .
  ท่านไม่น่าทิ้งไปท่านไม่น่า โลกนี้สิ้นคนกล้ามีจุดหมาย
  หรือท่านรู้…อนาคตการทำลาย ใดก็ตาม เราต้องพ่าย….ท่านนั้นรู้?
  .
  นี่ใช่ไหม ท่านจากไป เป็นอิสรภาพ ไม่ต้องคอยเอ่ออาบความหดหู่
  สังคมใหม่ “อนุรักษ์” ขังเพื่อดู เรากำลังเข้าสู่…อารยะ!!

กวิสรา
http://kaveesara.bloggang.com


kaawss.jpg[อ่าน ก้าวฯกวี บทอื่น] | [สารบัญ – ก้าวฯที่ ๑๘]

Advertisements

2 Responses to “จดหมายถึงท่านสืบผู้หลุดพ้น”

 1. กวิสรา พูดว่า:

  กล่าวเฉพาะบทบาทในฐานะนักพัฒนา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  ทรงเข้าพระราชหฤทัยในหลักการขั้นมูลฐานของการพัฒนา
  ทรงใช้ยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยการวางแผนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  ด้วยพระองค์เอง ทรงใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน อาทิ ความยากจน
  การด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของราษฎร ในการบุกเบิกพื้นที่ป่าเขา
  ใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย หรือการเกษตร มาเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ
  ดังเช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือหลายจังหวัด
  และ โครงการป่ารักน้ำในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร เป็นต้น

  ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
  ได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในการดูแลรักษา อนุรักษ์
  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้คงและคืนสภาพ ทรงเป็นผู้นำในการปลูกป่า
  ทรงชักชวนและฝึกอบรมให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาป่าไม้และ ป่าชายเลน
  ร่วมกันพิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ดังจะเห็นได้จาก โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
  โครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ โครงการสวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดราชบุรี

  ซึ่งนอกจากจะทรงพยายามปลูกฝังให้รักต้นไม้ใหญ่ และหยุดการล่าสัตว์แล้ว ยังต้องมีการปล่อย
  และเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ให้มีชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
  และโปรดเกล้าฯ ให้จัด “วันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทย” ขึ้นด้วย นับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มพัฒนาแนวคิด
  ค่านิยมและวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่จะต้องทำงานร่วมกับประชาชน โดยประชาชนจะต้องพัฒนาตนเอง
  ห้สอดคล้องกับชุมชนของตนให้มากที่สุด

  คัดลอกบทความจาก http://home.kku.ac.th/info/month_01jan.html

 2. สวรรค์เสก พูดว่า:

  เปรี้ยงปืนดัง ก้องพนา ปลายหน้าฝน
  คนหนึ่งคน ทอดร่าง กลางป่าเขา
  แม้ร่างร่วง ลมดับ ลับไร้เงา
  ชื่อของเขา กลับ”สืบ”สาน ลำธารป่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: