ก้าวฯกวี : สัญญาใจ

[ก้าวฯกวี]

สัญญาใจ

ผู้แต่ง – สมศรี พบพิพักตร์

   

    


    ให้สัญญาว่าใจจะไม่หวั่น
    จะไม่พรั่นพรึงกลัวภัยทั่วผอง
    จะตั้งมั่นดวงจิตน้อมแนบประคอง
    ความสงบตามครรลองพระศาสดา
    |
    จะมองคนในแง่ดีมีมิตรจิตร
    ผูกสัมพันธ์ฉันทิชทุกทิศา
    จะอดกลั้นต่อทุกขเวทนา
    เพื่อปัญญาใสสว่างเห็นทางธรรม
    |
    แน่วแน่ในความคิดมิผิดพลาด
    ทุกย่างก้าวไม่ประมาทพลาดถลำ
    ลงหุบเหวกิเลสทาสฝ่ายอธรรม์
    อันอาจนำความวิบัติมามัดกาย
    |
    จะมองข้ามอดีตที่ผันผ่าน
    ล่วงเวลาเลยกาลไร้จุดหมาย
    อุทิศตนมุ่งมั่นไม่เสื่อมคลาย
    ปรับสติลดอบายสร้างมงคล
    |
    ให้สัญญากับใจจะไม่หวั่น
    เอาชนะกิเลสมารทุกแห่งหน
    ลดทิฐิมานะละวางตน
    ขอเป็นคนมีน้ำใจใฝ่ดีงาม

(สารบัญ – ก้าวฯที่๑๑.)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: