coffee brake

“กวีจะเป็นกวีที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงภาษากลางของธรรมชาติ
ที่เป็นตัวสื่อเข้าสู่ใจผู้อ่าน
ถ้าใครเข้าใจและรู้แจ้งกฎเกณฑ์อันนี้
ย่อมบรรลุถึงอมตภาพทางกวี”

(ระพินทรนาถ ฐากูร)

kaawss.jpg

Advertisements

One Response to coffee brake

 1. สวรรค์เสก พูดว่า:

  เศษของเหลือทิ้ง
  เผลอดูดายเพียงวัน
  สุรุมเป็นขยะกองโต
  หมดที่ว่างสะอาดตา

  เศษความคิดไร้แก่นสาร
  เผลอใส่ใจเพียงครู่
  ก่อตัวเป็นก้อนเครียดชิ้นใหญ่
  หมดที่ว่างสบายใจ

  (ดังตฤณ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: