และ…คน…คน…นี้….

‘เรื่องเล่า…จากที่สูง’

‘พงษ์ปรัชญา’

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: