ก่อนก้าว

สายน้ำ 

sainam.jpg 

พวกเราเป็นเหมือน สายน้ำเล็ก ๆ

ไหลลัดเลาะผ่านกิ่งไม้ใบหญ้า ด้วยความบังเอิญของธรรมชาติ ชักนำสายน้ำเล็ก ๆ มารวมกันเป็น ลำธารน้อย รี่ไหลไปสู่แม่น้ำ  สู่มหาสมุทรกว้างใหญ่ สายน้ำหาได้สนใจจุดหมายปลายทาง รู้เพียงว่า   กำลังรี่ไหลไป  ไหลไปอย่างมีความสุขยิ่ง!

สายน้ำหลากสีสัน  หลายรสชาติ  หยดน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยทำร้าย  กลับนำความชุ่มชื่นสู่พฤกษ์พันธุ์ไม้ ยังความเจริญเติบโต สู่สรรพชีวิตที่ไหลผ่าน

ร่วมเดินทางไปกับเราสิ  ระหว่างทาง  เรามีเรื่องราวจะเล่าให้ฟัง

คารวะ  

Picture : www.ovis.net 

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: